Gå til hovedindhold

Vigtige datoer og deadlines

Få et overblik over de vigtigste datoer og deadlines for jer som arbejdsgivere.

1. september 2019 til 31. august 2020
Indberet feriepenge for alle medarbejdere. Enten via FerieKonto og Feriepengeinfo eller direkte til Lønmodtagernes Feriemidler for de medarbejdere, I ikke normalt indberetter for til FerieKonto eller Feriepengeinfo.

April til december 2020
Medarbejdere, der har optjent mindre end 8,4 feriedage til at holde ferie for i perioden fra den 1. maj til 31. august 2020, har mulighed for at søge om Ferieforskud 2020, også kaldet fondsferiedage.

Ferieforskud 2020 har ingen indflydelse på, hvordan I indberetter og evt. betaler til Lønmodtagernes Feriemidler.

November 2020
I får brev om, at I skal kontrollere jeres indberetninger.

31. december 2020
Frist for at indberette feriepenge for overgangsåret. Herefter får I brev om de indberetninger, Lønmodtagernes Feriemidler har modtaget.

Primo 2021
Medarbejderne får brev om jeres indberetninger. De skal kontakte jer, hvis de mener, at indberetningerne ikke er rigtige. Derefter er det jeres opgave at rette indberetningerne.

Juli 2021 (og hvert år fremover)
I vil få et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler i juli hvert år, hvor I kan læse mere om jeres årlige opkrævning af feriepenge, hvordan I kan beholde feriepenge i virksomheden, og hvordan I giver besked, hvis I fortsat vil beholde feriepengene.

Opkrævningen består af de feriepenge for medarbejdere, der skal have udbetalt feriepenge. Det er fx medarbejdere, der dør, når folkepensionsalderen eller har ansøgt om udbetaling af feriepengene.

31. august 2021 (og hvert år fremover)
I skal senest den 31. august give Lønmodtagernes Feriemidler besked, hvis I ønsker at beholde de feriepenge, I ikke har fået en opkrævning på i juli (se ovenfor).
Hvis ikke I giver besked, får I en opkrævning på alle feriepenge, I har indberettet.  

Senest den 1. september 
Deadline for at betale opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler.