Gå til hovedindhold

Tilmeld - dagrenovation

Alle virksomheder skal tilmelde sig den kommunale dagrenovationsordning. Ordningen omfatter ikke miljøaffald.

Aalborg Kommune
Skift kommune

Mere information

Ved dagrenovatonslignende affald forstås eksempelvis:

  • kød, fisk, affald af tilberedt mad
  • snavset papir og pap
  • snavsede plastdunke og -flasker
  • snavsede metalemballager - konservesdåser, stanniol, foliebakker m.v.
  • sammensatte produkter og emballager (kartoner til mælk, juice og lignende)
  • sod, aske og fejeskarn
  • andet affald, der ikke er omfattet af andre særskilte indsamlingsordninger og som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som restaffald
  • madaffald fra supermarkeder, slagtere og lignende, der ikke er tilsluttet en tilbagetagningsordning mhp genanvendelse.

Aalborg Forsyning, Renovation

Support

Telefon: 99314955