Gå til hovedindhold

Anmodning om lønrefusion (ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb) - DP 202H

Du skal anvende denne digitale løsning, når du skal anmode om lønrefusion, fordi din sygemeldte medarbejder efter en periode med sygedagpenge er overgået til et jobafklaringsforløb.

Allerød Kommune
Skift kommune

Start

Hav følgende parat

Mere information

Du kan anmode om lønrefusionen, når du har udbetalt lønnen. Der kan alene udbetales refusion for tidsrum, der ligger indtil 3 måneder forud for fremsættelsen af kravet. Lønrefusionen opgøres månedsvis af kommunen, og udbetalingen sker for hele kalendermåneder.

Ny på Virk

Sådan får du NemID medarbejdersignatur og rettigheder.

Trin for trin

  1. Klik på [Start]
  2. Vælg din signatur og klik på [OK]
  3. Vælg rolle (arbejdsgiver, selvstændig eller a-kasse)
  4. Vælg [Ny indberetning] i topmenuen og derefter [Jobafklaring]
  5. Udfyld oplysninger om den ansatte (ansættelses- og lønforhold samt oplysninger om refusion)
  6. Underskriv indberetningen (indberetningen sendes automatisk til kommunen)

Spørgsmål om sagsbehandling

Kontakt den ansattes bopælskommune hvis du har spørgsmål om sagsbehandlingen.

Få hjælp til login og tildeling af rettigheder:

Hjælp til at indberette i NemRefusion

Telefon: 44607213

Undgå unødig ventetid

06.00 - 09:15: Du kommer typisk hurtigt igennem.

09:15 - 10:30: Du kan opleve lidt ventetid.

10:30 - 14:15: Du kan opleve længere ventetid.

14:15 - 15:00: Du kan opleve lidt ventetid.

15:00 - 18:00: Du kommer hurtigt igennem.

Omkring den første i måneden kan du opleve ekstra ventetid, når du ringer til NemRefusion.