Gå til hovedindhold

Ansøgning om råden over vejareal vedr. arrangement på kommunevej

Her kan du søge om tilladelse til at råde over veje, stier og pladser i forbindelse med afholdelsen af et udendørsarrangement

Ballerup Kommune
Skift kommune

Start

Hav følgende parat

 • Oplysninger om hvor på vejnettet arrangentet foregår og i hvilket tidsrum
 • Oplysninger om ansøger
 • Relevante bilag

 

Kommunespecifikt indhold

Arrangementer
Ved større arrangementer, motion- eller cykelløb kan der være længere behandlingstid.

I ansøgningen skal der indgå følgende informationer:

 • Antal deltagere
 • Placering og tidsrum (ansøgte tidsrum skal inkludere opsætning og oprydning)
 • En oversigtsplan over placeringer (ved arrangementer med boder osv.)
 • Beskrivelse af behov for tilslutning til vand eller strøm
 • Et kort over ruten - cykel- og motionsløb
 • Hvis cykel- og motionsløb kræver omlægning af trafikken eller afmærkning langs ruten skal der vedlægges en afmærkningsplan

Ved spørgsmål, kontakt Ballerup Kommune team Mobilitet 4175 0170

Trin for trin

Vælg "Start" og log ind via NemLog-in. Ansøgningen er bygget op i følgende trin:

 1. Udpeg steder
 2. Angiv stedsdetaljer
 3. Angiv ansøger type og roller
 4. Angiv ansøgerdetaljer
 5. Vælg arrangementstype
 6. Angiv arrangementsdetaljer
 7. Tilføj bilag
 8. Angiv periode
 9. Opsummering og indsendelse

Center for By, Erhverv og Miljø

Telefon: 41 75 01 70

Team Mobilitet