Gå til hovedindhold

Ansøgning om råden over vejareal vedr. opstilling af materiel på kommuneveje

Her kan du søge om tilladelse til at råde over vejareal i forbindelse med opstillingen af materiel på kommunale veje, stier og pladser.

Ballerup Kommune
Skift kommune

Start

Hav følgende parat

 • Oplysninger om placering, materiel type og tidsrum for anbringelsen af materiellet
 • Afmærkningsplaner (hvis relevant)
 • Oplysninger om ansøger og evt. afmærkningsansvarlig

Kommunespecifikt indhold

Krav til materielansøgning - container, mandskabsvogn

 • Kort med placering af container, mandskabsvogn
 • Fotodokumentation af lokaliteten for placering
 • Oplysninger om container / mandskabsvogn
 • Afmærkningsplan valgt
  • alternativ afmærkningsplan skal uploades

Krav til materielansøgning - stadeplads

 • Kort med ønsket placering
 • Fotodokumentation af lokaliteten for placering
 • Oplysninger om varighed, materiel

Generelt om stadepladser

 • Tilladelse gives for max. 1 år ad gangen
 • Prøveperiode kan aftales på fx 3 måneder forud for en ansøgning / brugsaftale på 1 år
 • Ansøger skal selv sørge for forsyning og affaldshåndtering
 • Der skal betales leje for arealet

Behandlingstid

 • 10 hverdage på offentlig vej
 • 10 hverdage + 10 hverdage til partshøring på private fællesveje

Trin for trin

Vælg "Start" og log ind via NemLog-in. Ansøgningen er bygget op i følgende trin:

 1. Udpeg steder
 2. Angiv stedsdetaljer
 3. Angiv ansøger type og roller
 4. Angiv ansøgerdetaljer
 5. Tilføj aktører
 6. Angiv aktørdetaljer
 7. Angiv periode
 8. Angiv materiel
 9. Tilføj bilag
 10. Opsummering og indsendelse

Center for By, Erhverv og Miljø

Telefon: 41 75 01 70

Team Mobilitet