Gå til hovedindhold

Ansøgning om tilladelse til gravearbejde

Ansøgning om tilladelse til at foretage opgravning i vejarealer på kommuneveje

Ballerup Kommune
Skift kommune

Start

Hav følgende parat

 • Placering af ledning
 • Tidsplan for arbejdet
 • Afmærkningsplaner (hvis relevant)
 • Oplysning om påtænkt udførelsesmetode
 • Oplysninger om kontaktperson(er) hos ledningsejeren samt entreprenøren inkl. telefon og e-mail-adresser, herunder også kontakt uden for normal arbejdstid

 

Kommunespecifikt indhold

Krav til graveansøgning

 • En vej pr. ansøgning
 • Afmærkningsplan valgt
 • Beskrivelse udførligt udfyldt
 • Fotodokumentation af gravestrækning / sted
 • Tegning

Behandlingstid graveansøgning, graveanmeldelse samt anmodning om forlængelse

 • 10 hverdage på offentlig vej
 • 10 hverdage + 10 hverdage til partshøring på private fællesveje
 • Anmodning om forlængelse af tilladelse på private fællesveje skal også i partshøring

Nyanlæg, større renoverings- og anlægsarbejder
Ved nyanlæg, større renoverings- og anlægsarbejder og hvor vejarbejdet har større konsekvens for trafikafviklingen m.v., skal ansøgningen indsendes senest 4 uger før arbejdet tænkes påbegyndt.

Samgravning
Du har som graveaktør pligt til at koordinere samgravning jf. Vejlovens kapitel 9 §74. Oplys om din koordinering af gravearbejde under pkt. 9, "koordineringsoplysninger" i bemærkningsfeltet samt ved at tilmelde dig samgravning

Se kort over igangværende gravearbejder

Ledningsejere
Se vigtig information for ledningsejere

 

Trin for trin

Vælg "Start" og log ind via NemLog-in. Ansøgningen er bygget op i følgende trin:

 1. Vælg ansøg eller anmeld
 2. Udpeg steder
 3. Angiv steddsetaljer
 4. Angiv ansøger type og roller
 5. Angiv ansøgerdetaljer
 6. Tilføj aktører
 7. Angiv aktørdetaljer
 8. Angiv sagsdetaljer
 9. Koordineringsoplysninger
 10. Tilføj bilag
 11. Angiv periode
 12. Opsummering og indsendelse

Center for By, Erhverv og Miljø

Telefon: 41 75 01 70

Team Mobilitet