Gå til hovedindhold

Ansøgning om tilladelse til gravearbejde

Ansøgning om tilladelse til at foretage opgravning i vejarealer på kommuneveje

Ballerup Kommune
Skift kommune

Hav følgende parat

 • Placering af ledning
 • Tidsplan for arbejdet
 • Afmærkningsplaner (hvis relevant)
 • Oplysning om påtænkt udførelsesmetode
 • Oplysninger om kontaktperson(er) hos ledningsejeren samt entreprenøren inkl. telefon og e-mail-adresser, herunder også kontakt uden for normal arbejdstid

 

Kommunespecifikt indhold

Ved nyanlæg, større renoverings- og anlægsarbejder og hvor vejarbejdet har større konsekvens for trafikafviklingen m.v., skal ansøgningen indsendes senest 4 uger, før arbejdet tænkes påbegyndt.

Ved akut skade på eksisterende ledninger må der gerne graves uden en forudgående tilladelse, men ledningsejer skal dog hurtigst muligt anmelde dette til vejmyndigheden. Hvis vejarbejdet har større konsekvens for trafikken, skal dette aftales med vejmyndigheden.

Ved ansøgning om gravetilladelse - og efterfølgende færdigmeldig uploades fyldestgørende fotodokumentation af gravestrækning før - og efter gravearbejde i selvbetjeningsløsningen samt dokumentation for koordineret samgravning, jf. vejlovens § 6,stk.3 vedr. registrering af gravetrace´, §6, stk. 5 og stk. 6 – vedr. koordinering af samgravning, §9 – vedr. tilbagekaldelse af udstedt tilladelse ved vilkår der ikke overholdes.

Du har som graveaktør pligt til at koordinere samgravning jf. Vejlovens kap. 9, § 73-79 samt §83.

Oplys om din koordinering af gravearbejde under pkt. 9, "koordineringsoplysninger" i bemærkningsfeltet samt ved at tilmelde dig samgravning

Se kort over alle nuværende og kommende gravearbejder

Se vigtig information for ledningsejere:

I forbindelse med afholdelse af ferie, fridage og helligdage. kan der forekomme længere sagsbehandlingstid.

 

Trin for trin

Vælg "Start" og log ind via NemLog-in. Ansøgningen er bygget op i følgende trin:

 1. Vælg ansøg eller anmeld
 2. Udpeg steder
 3. Angiv steddsetaljer
 4. Angiv ansøger type og roller
 5. Angiv ansøgerdetaljer
 6. Tilføj aktører
 7. Angiv aktørdetaljer
 8. Angiv sagsdetaljer
 9. Koordineringsoplysninger
 10. Tilføj bilag
 11. Angiv periode
 12. Opsummering og indsendelse

Center for By Erhverv og Miljø - Park og Vej

Telefon: 44 77 20 00

Team Park og Vej