Gå til hovedindhold

DP 211 - Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge under sygdom

Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge under sygdom efter sygedagpengelovens § 56

Ballerup Kommune
Skift kommune

Start

Hav følgende parat

 • Lønmodtagerens navn, CPR-nummer, adresse, bopælskommune og telefonnummer
 • Oplysninger og lønmodtagerens stilling og arbejdsfunktion
 • Lønmodtagerens ansættelsesdato og fraværsperioder som følge af lidelsen
 • Oplysninger om der ansøges om en midlertidig aftale og i givet fald, hvad årsagen er

Mere information

 • Almindelig aftale når lønmodtagers sygdomsrisiko er væsentlig forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse (medfører mindst 10 fraværsdage om året).
   
 • Midlertidig aftale når lønmodtager skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution, og når indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet eller
   
 • Når arbejdsgiver allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder, før indlæggelse eller behandling.

Trin for trin

 1. Information (Generel information om selvbetjeningsforløbet)
 2. Lønmodtager
 3. Arbejdsforhold
 4. Midlertidig aftale
 5. Arbejdsgiver
 6. Fraværsperioder og ansættelsesdato
 7. Erklæring og underskrift

Aftalen sendes automatisk til underskrift hos lønmodtageren, der desuden tilføjer helbredsoplysninger.