Gå til hovedindhold

Anmodning om udbetaling af tilskud til personlig assistance

Du skal anvende denne digitale løsning, når du skal anmode om udbetaling af tilskud til løn eller rejseudgifter til en person, der assisterer en handicappet medarbejder efter Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Billund Kommune
Skift kommune

Start

Hav følgende parat

  • Borgerens CPR-nummer
  • Navn og adresse
  • Virksomhedens CVR-nummer
  • Lønsedler på vedkommende som udfører den personlige assistance

Mere information

For at få udbetalt bevilget støtte til personlig assistance til personer med handicap i erhverv, skal du sende en anmodning herom senest efter udløbet af hvert kvartal.

Jobcenteret udbetaler tilskuddet eller refunderer rejseudgifterne inden 14 dage efter, at jobcenteret har modtaget anmodningen. Der kan alene udbetales refusion for tidsrum, der ligger indtil 3 måneder før, ansøgningen er modtaget i jobcenteret.

Grethe Nielsen

Telefon: 79727777