Gå til hovedindhold

Anmodning om beholderkontrol

Anvend denne digitale løsning, hvis din virksomhed ønsker at anmode om beholderkontrol.

Brønderslev Kommune
Skift kommune

Start

Hav følgende parat

Kontrollantens CVR-nummer.

Oplysninger om beholderen:

 • Ejer og bruger
 • Beholdernummer
 • Beliggenhed og BBR-nummer
 • Opførelsesår, størrelse, type og anvendelse
 • Reparationer udført på beholderen

Mere information

I stedet for kontrol kan det dog vælges at tage beholderen ud af drift. Anmodning om kontrol sker ved, at denne blanket udfyldes og sendes til den kontrollant, som ønskes bestilt til at foretage kontrollen. Kontrollanten videresender kopi af den udfyldte blanket til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor beholderen ligger. Hvis kontrol ikke ønskes gennemført, og beholderen i stedet tages ud af drift, udfyldes blanketten ”10 års kontrol – 1 B. Erklæring om, at beholder tages ud af drift” og sendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor beholderen ligger.

Trin for trin

 1. Generel information om selvbetjeningsforløbet
 2. Kontrollant
 3. Beholderens bruger og ejer
 4. Beholderens beliggenhed
 5. Beholderoplysninger
 6. Reparationer
 7. 5 eller 10 års kontrol
 8. Erklæring og underskrift