Gå til hovedindhold

Anmodning om beholderkontrol

Anvend denne digitale løsning, hvis din virksomhed ønsker at anmode om beholderkontrol.

Brønderslev Kommune
Skift kommune

Start

Mere information

I stedet for kontrol kan det dog vælges at tage beholderen ud af drift. Anmodning om kontrol sker ved, at denne blanket udfyldes og sendes til den kontrollant, som ønskes bestilt til at foretage kontrollen. Kontrollanten videresender kopi af den udfyldte blanket til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor beholderen ligger. Hvis kontrol ikke ønskes gennemført, og beholderen i stedet tages ud af drift, udfyldes blanketten ”10 års kontrol – 1 B. Erklæring om, at beholder tages ud af drift” og sendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor beholderen ligger.