Gå til hovedindhold

Ansøgning om hjælpemidler - undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning

En virksomhed kan søge tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, der kompenserer for medarbejderens begrænsning i arbejdsevnen.

Brønderslev Kommune
Skift kommune

Start

Mere information

Du skal anvende dette selvbetjeningsforløb, hvis du som virksomhed eller uddannelsesinstitution vil søge om hjælpemidler (fx undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) til en borger/medarbejder. Selvbetjeningsforløbet startes af virksomheden.

Det er vigtigt, at du starter forløbet i den kommune, hvor borgeren har bopæl.

Ansøgningen udfyldes i et samarbejde mellem virksomheden og borgeren og skal undeskrives af begge parter. Virksomheden skal underskrive med virksomhedscertifikat og borgeren skal underskrive med sit personlige NemID.

Du bliver bedt om at udfylde oplysninger om borgerens ansættelse, funktionsnedsættelse, behandlingssteder samt forslag til hjælpemidler der kan kompensere for funktionsnedsættelsen. Borgeren bliver bedt om at give sit samtykke til, at jobcenteret kan indhente helbredsoplysninger.