Gå til hovedindhold

Anmeldelse af ikke-genanvendeligt farligt affald

Virksomheder, som har farligt affald i forbindelse med deres virke, fx vaskerier, autoværksteder, tandlæger med flere, skal anmelde, at de starter virksomhed i kommunen. Herefter anviser kommunen, hvor virksomheden skal aflevere sit farlige affald.

Frederiksberg Kommune
Skift kommune