Gå til hovedindhold

Anmeldelse af farligt affald

Alt farligt affald skal anmeldes til kommunen.

Gladsaxe Kommune
Skift kommune

Start

Mere information

Farligt affald er affald, som er omfattet af definitionen i 
affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 22.

Farligt affald omfatter bl.a.:

 • Organisk affald med halogener som f.eks. halogenerede opløsningsmidler, halogenholdige
 • Skæreolier
 • Andet organisk affald, som f.eks. opløsningsmidler, bremsevæske, toner, malingsrester
 • Kviksølvholdigt affald
 • Reaktive stoffer
 • Gift
 • Uorganisk farligt affald, som syrer og baser
 • Klinisk risikoaffald
 • Støvende asbest

Trin for trin

 1. Indtast CVR og P-nummer
 2. Anmeld farligt affald
 3. Vedhæft evt. bilag
 4. Kontaktoplysninger
 5. Opsummering