Gå til hovedindhold

Ansøgning om tilladelse til gravearbejde

Ansøgning om tilladelse til at foretage opgravning i vejarealer på kommuneveje

Hedensted Kommune
Skift kommune

Hav følgende parat

 • Placering af ledning
 • Tidsplan for arbejdet
 • Afmærkningsplaner (hvis relevant)
 • Oplysning om påtænkt udførelsesmetode
 • Oplysninger om kontaktperson(er) hos ledningsejeren samt entreprenøren inkl. telefon og e-mail-adresser, herunder også kontakt uden for normal arbejdstid

 

Kommunespecifikt indhold

Der skal altid indhentes gravetilladelse hos vejmyndigheden i Hedensted Kommune, før der graves i og omkring alle offentlige veje, private fællesveje i byzone samt sommerhusområder.

Ansøgningen skal indsendes senest 10 arbejdsdage, før gravearbejdet påbegyndes på offentlige veje. Ved større arbejder, hvor vejarbejdet har større konsekvens for trafikafvikling m.v., samt på private fællesveje i byzone og i sommerhusområder, skal ansøgningen indsendes senest 20 arbejdsdage før påbegyndelsen.

Kun ved akut skade på eksisterende ledninger må der graves uden en forudgående tilladelse. Ledningsejeren skal dog hurtigst muligt og senest næste hverdag anmelde dette til vejmyndigheden via virk.dk

 

 

Trin for trin

Vælg "Start" og log ind via NemLog-in. Ansøgningen er bygget op i følgende trin:

 1. Vælg ansøg eller anmeld
 2. Udpeg steder
 3. Angiv steddsetaljer
 4. Angiv ansøger type og roller
 5. Angiv ansøgerdetaljer
 6. Tilføj aktører
 7. Angiv aktørdetaljer
 8. Angiv sagsdetaljer
 9. Koordineringsoplysninger
 10. Tilføj bilag
 11. Angiv periode
 12. Opsummering og indsendelse

Natur, vand og vej

Telefon: 79 75 56 30