Gå til hovedindhold

Anmeld anvendelsesændring af bygninger i landzone

Anvend denne løsning, når du skal anmelde anvendelsesændring af bygninger i landzone efter lov om planlægning § 38, stk. 1 jf. § 37, stk. 1 og 2.

Hørsholm Kommune
Skift kommune

Start

Hav følgende parat

• Tegninger/skitser,

• Beliggenhedsplan m.v., der tydeligt viser forholdene.

• Eventuelle bilag.

Du kan vedhæfte bilag undervejs i forløbet.

Mere information

Du skal sende anmeldelsen til den kommune, hvor ejendommen ligger.