Gå til hovedindhold

Ansøgning om landzonetilladelse

Anvend denne løsning, når du skal ansøge om landzonetilladelse i forbindelse med nyt byggeri, udstykning og ændret brug af areal og bygninger i hht. planlovens § 35.

Hørsholm Kommune
Skift kommune

Start

Hav følgende parat

  • Tegninger/skitser,
  • Beliggenhedsplan m.v., der tydeligt viser forholdene.
  • Du kan vedhæfte tegninger/skitser sidst i forløbet.

Mere information

Bemærk at du skal sende ansøgningen til den kommune, hvor ejendommen ligger.