Gå til hovedindhold

Send BBR-oplysninger om de enkelte bolig- og erhvervsenheder

Anvend denne digitale løsning, hvis din virksomhed ønsker at sende BBR-oplysninger om de enkelte bolig- og erhvervsenheder.

Holstebro Kommune
Skift kommune

Start

Hav følgende parat

  • Bolig/erhvervsenhedens adresse og marikeloplysninger
  • Oplysninger om, hvad enheden bruges til
  • Enhedens areal og dets fordeling på fx erhvervsareal, fælles adgangsareal osv.
  • Antal værelser i enheden
  • Oplysninger om enhedens toilet- og køkkenforhold
  • Oplysninger om enhedens energi- og varmeforsyning  

Trin for trin

  1. Information (Generel information om selvbetjeningsforløbet
  2. Aktivitet
  3. Nybyggeri eller Om- eller tilbygning
  4. Erklæring og underskrift