Gå til hovedindhold

Send overslag vedrørende tandprotetisk behandling, hvortil der søges økonomisk bistand - klinisk tandtekniker

Anvend denne digitale løsning, hvis din virksomhed ønsker at indsende overslag vedrørende tandprotetisk behandling som klinisk tandtekniker.

Holstebro Kommune
Skift kommune

Start

Hav følgende parat

  • Navn, adresse og personnummer for den person, der søger om tilskud
  • Personens sygesikringsoplysninger
  • Oplysninger om de enkelte ydelser, der indgår i behandlingen og økonomisk overslag for hver ydelse
  • Oplysninger om personens tandlæge, hvis personen er blevet henvist til behandling af denne

Trin for trin

  1. Ansøger
  2. Behandlingsforslag
  3. Bemærkninger
  4. Evt. tandlæge
  5. Klinisk tandtekniker
  6. Erklæring og underskrift