Gå til hovedindhold

Dagrenovationslignende affald

Selvbetjeningsløsning for alle virksomheder, der producerer dagrenovationslignende affald.

Ikast-Brande Kommune
Skift kommune

Start

Mere information

Alle virksomheder, der producerer dagrenovationslignende affald skal benytte den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation.

Ved dagrenovatonslignende affald forstås eksempelvis:

 • kød, fisk, affald af tilberedt mad.
 • snavset papir og pap.
 • snavsede plastdunke og -flasker.
 • snavsede metalemballager - konservesdåser, stanniol, foliebakker m.v.
 • sammensatte produkter og emballager (kartoner til mælk, juice og lignende).
 • sod, aske og fejeskarn.
 • andet affald, der ikke er omfattet af andre særskilte indsamlingsordninger og som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som restaffald.
 • madaffald fra supermarkeder, slagtere og lignende, der ikke er tilsluttet en tilbagetagningsordning mhp genanvendelse.

Trin for trin

Vælg en af følgende muligheder:

 • Tømningsinformation.
 • Påmindelses-service.
 • Kontakt os.

Udfyld de relevante oplysninger.

Ikast-Brande kommune

Telefon: 99 60 40 00

Telefontid:
 Mandag 09.30-14.00
 Tirsdag 09.30-14.00
 Torsdag 09.30-17.00
 Fredag 09.30-13.00