Gå til hovedindhold

Få tilladelse til at optage film i København

Her kan du søge om tilladelse til at bruge det offentlige vejareal til film- og fotooptagelse, samt parkering af produktionskøretøjer i forbindelse hermed.

Start

Hav følgende parat

 • Kontaktoplysninger på filmproducent, samt ansøger
 • Optagelsessted
 • Tidsplan for optagelse
 • Afspærringsplaner (hvis relevant)

Mere information

Center for Trafik og Byliv gør opmærksom på, at en tilladelse kan ændres eller inddrages, hvis det er nødvendigt af overordnede hensyn, eller hvis bestemmelserne i tilladelsen ikke overholdes, uden at Københavns kommune kan gøres erstatningspligtig.

For nærmere oplysninger om bestemmelser ved filmoptagelser, se link under hjælp.

Trin for trin

Vælg "Start" og log ind via NemLog-in. Ansøgningen er bygget op i følgende trin:

 1. Filmproducent

 2. Ansøger

 3. Filmoptagelse

 4. Optagelsessted

 5. Periode

 6. Afspærring

 7. Produktionskøretøjer og parkering

 8. Særlige produktionsbehov

 9. Dokumentation

 10. Orientering om afgørelse

 11. Opsummering og godkendelse

Bestemmelser for filmoptagelser

Teknik- og Miljøforvaltningen

Center for Trafik og Byliv - Gravetillladelser

Telefon: 33 66 33 01