Gå til hovedindhold

Ansøgning efter jordforureningslovens § 8 om tilladelse til ændring af arealanvendelsen/anlægs- og gravearbejder på forurenet eller muligt forurenede grunde

Kommunen tilbyder ikke denne selvbetjeningsløsning.
Kontakt venligst kommunen for mere information.

Læsø Kommune
Skift kommune

Start