Gå til hovedindhold

Dagrenovationslignende affald

Alle virksomheder skal tilmelde sig den fælleskommunale dagrenovationsordning. Ordningen omfatter ikke miljøaffald.

Læsø Kommune
Skift kommune

Start

Mere information

Ved dagrenovatonslignende affald forstås eksempelvis:

 • kød, fisk, affald af tilberedt mad
 • snavset papir og pap
 • snavsede plastdunke og -flasker
 • snavsede metalemballager - konservesdåser, staniol, foliebakker m.v.
 • sammensatte produkter og emballager (kartoner til mælk, juice og lignende)
 • sod, aske og fejeskarn
 • andet affald, der ikke er omfattet af andre særskilte indsamlingsordninger og som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som restaffald
 • madaffald fra supermarkeder, slagtere og lignende, der ikke er tilsluttet en tilbagetagningsordning mhp genanvendelse.

Trin for trin

 1. Opret henvendelse
 2. Udfyld og send henvendelse
 3. Kvittering for henvendelse

Læsø Kommune

Telefon: 96 21 30 00