Gå til hovedindhold

Færdigmelding fra autoriseret kloakmester

Anvend denne digitale løsning, hvis din virksomhed ønsker at færdigmelde spildevandsanlæg. Du skal være autoriseret kloakmester for at kunne færdigmelde arbejdet.

Morsø Kommune
Skift kommune

Start

Hav følgende parat

  • Kloaktegning med mål. Vedhæft denne blanket eller eftersend til kommunen.
  • Tømningsaftale for samletank (valgfrit).

Mere information

Du kan desuden vedhæfte følgende:

  • Overensstemmelsesdokument for bundfældningstank
  • Kornkurve for Nedsivningsanlæg, Pilerenseanlæg med nedsivning, Biologiske sandfilter, Beplantet filteranlæg eller Rodzoneanlæg, såfremt færdigmeldingen gælder et anlæg af én af disse typer 

Morsø Kommune

Telefon: 99 70 70 00