Gå til hovedindhold

Anmeldelse af midlertidig aktivitet

Her kan du anmelde en midlertidig aktivitet i forbindelse med Byggeri, nedrivning m.m. Midlertidige aktiviteter i forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning m.m., som er til gene for naboerne, skal anmeldes til Odense Kommune.

Odense Kommune
Skift kommune

Hav følgende parat

I anmeldelsen skal du fortælle om driftsperiodens længde, herunder fordeling på dag-, aften og nattetimer. Du skal fortælle, hvad du gør for at forebygge forurening eller gener for omgivelserne.

Anmeldelsen fritager dig ikke for at indhente forudgående godkendelser, tilladelser eller dispensationer i henhold til miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Mere information

Midlertidige aktiviteter omfatter:

•Asfaltanlæg
•Anlæg i forbindelse med behandling af forurenet jord
•Spildevands- eller slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg
•Nedrivning/-knusning af bygge- og anlægsmaterialer
•Ophugning af skibe
•Bygningsfacadebehandling (eks. sandblæsning)
•Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
•Øvrige støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejde

Industri og Klima, Erhverv og Bæredygtighed, By- og Kulturforvaltningen

Telefon: 65 51 24 00