Gå til hovedindhold

Ansøgning om spildevandstilladelse til vaskeplads og vaskehal

Her kan du ansøge om spildevandstilladelse vedrørende olie, benzin og fedtudskillere. Virksomheder, der ønsker at udlede spildevand til kloakafløb eller direkte til vandløb, søer eller lignende, skal have en udledningstilladelse.

Ansøg

Industri og Klima, Erhverv og Bæredygtighed, By- og Kulturforvaltningen

Telefon: 65 51 24 00