Gå til hovedindhold

Send udgifter til aflønning i forbindelse med folkeoplysende voksenundervisning

Denne indberetning bruges ved indsendelse af oplysninger om foreningens samlede udgifter til aflønning af lærere og ledere.

Odense Kommune
Skift kommune

Start

Kontanthjælp og Fleks-/ledighedsydelse

Telefon: 63 75 83 00

Åbningstider.: mandag-onsdag 10.00-15.00, torsdag 10.00-18.00, fredag 10.00-13.00