Gå til hovedindhold

Ansøgning om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr

Denne indberetning bruges ved ansøgning om fritagelse fra gebyr på erhvervsaffald.

Odsherred Kommune
Skift kommune

Start

Mere information

Erhvervsaffaldsgebyret er et administrativt gebyr, som alle virksomheder skal betale for at dække kommunens udgifter til blandt andet planlægning og administration af affaldsordninger for erhverv.

Gebyret dækker bl.a. kommunens udgifter til:

 • udarbejdelse af affaldsplaner
 • udarbejdelse af regulativer
 • indsamling og registrering af affaldsdata
 • til at informere om affald
 • konkrete anvisninger vedr. affald
 • besvarelse af henvendelser omkring affald

Kommunen kan fastsætte en årlig skæringsdato for, hvornår anmodning om fritagelse efter § 60, stk. 3 og 4 skal være modtaget hos kommunen. Du kan finde en eventuel frist på kommunens hjemmeside.

Bemærk, at selvom virksomheden bliver fritaget for erhvervsaffaldsgebyrer, vil virksomheden stadig skulle afholde udgifter til øvrige kommunale affaldsordninger, jf. §§ 56-57, herunder de generelle administrationsomkostninger, jf. § 56, stk. 1, hvis kommunen benytter en eller flere af de pågældende affaldsordninger.

For yderligere oplysninger henvises til:

www.erhvervsaffaldsgebyr.dk.

Trin for trin

 1. Indtast CVR nummer og P nummer.
 2. Indtast kontaktoplysninger
 3. Vælg årsag for anmodning
 4. Vedhæft dokumenter samt skriv kommentar
 5. Gennemse ansøgning og send