Gå til hovedindhold

AB 505 - Anmodning om udbetaling af tilskud til voksenlærling

Brug denne indberetning, hvis du som arbejdsgiver har udbetalt løn til en voksenlærling, til at bede om at få udbetalt tilskud. Det kræver, at der er indgået en aftale.

Roskilde Kommune
Skift kommune

Start

Hav følgende parat

 • Oplysninger om voksenlærlingen
 • Bevillingsdato og bevillingens sagsidentifikation
 • Periode, der skal udbetales tilskud for
 • Timer og dage fordelt på praktik, skoleophold og fravær
 • Tilskudssats
 • Evt. lønsedler

Mere information

Jobcenteret udbetaler tilskud til arbejdsgiveren bagud for en måned ad gangen på baggrund af arbejdsgiverens anmodning om udbetaling af tilskuddet. Hvis anmodningen er modtaget senest den 15. i en måned, udbetales tilskuddet til arbejdsgiveren inden den 15. i den efterfølgende måned. Modtager jobcenteret anmodningen efter den 15. i en måned, udbetales tilskuddet senere til arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal på begæring afgive de nøvendige oplysninger til jobcenteret til brug for administrationen af ordningen. Jobcenteret kontrollerer oplysningerne i eIndkomstregisteret. Tilskuddet vil blive indsat på virksomhedens NemKonto

Trin for trin

 1. Du er logget på som
 2. Bevilling
 3. Anmodning om udbetaling
 4. Lønsedler
 5. Bekræft oplysninger
 6. Underskriv med NemID