Gå til hovedindhold

AB 345 - Anmodning om udbetaling af løntilskud - pct-sats af lønnen

Virksomheden anvender denne indberetning, når de vil anmode kommunen om udbetaling af løntilskud på en medarbejder. Indberetningen gælder efter lov om aktiv beskæftigelse og tidligere ordninger omkring aktivloven og bistandsloven.

Rudersdal Kommune
Skift kommune

Start

Hav følgende parat

  • lønsedler for medarbejderen
  • evt. dokumentation for mer- eller overarbejde
  • evt. dokumentation for overenskomstmæssige ændringer

Mere information

​Løntilskuddet beregnes som tilskudssatsen pr. time ganget med det antal timer, personen har fået løn for. Tilskudssatsen fremgår af den oprindelige bevilling af løntilskuddet. Du skal bruge andre blanketter ved ansættelse i fleksjob fra før 1. januar 2013, skånejob bevilget før 1. juli 2003, og beskyttede stillinger efter bistandsloven.