Gå til hovedindhold

Dagrenovationslignende affald

Alle virksomheder skal tilmelde sig den fælleskommunale dagrenovationsordning. Ordningen omfatter ikke miljøaffald.

Silkeborg Kommune
Skift kommune

Start

Mere information

Ved dagrenovatonslignende affald forstås eksempelvis:

 • kød, fisk, affald af tilberedt mad
 • snavset papir og pap
 • snavsede plastdunke og -flasker
 • snavsede metalemballager - konservesdåser, staniol, foliebakker m.v.
 • sammensatte produkter og emballager (kartoner til mælk, juice og lignende)
 • sod, aske og fejeskarn
 • andet affald, der ikke er omfattet af andre særskilte indsamlingsordninger og som hensigtsmæssigt kan bortskaffes som restaffald
 • madaffald fra supermarkeder, slagtere og lignende, der ikke er tilsluttet en tilbagetagningsordning mhp genanvendelse.

Trin for trin

 1. Opret henvendelse
 2. Udfyld og send henvendelse
 3. Kvittering for henvendelse