Gå til hovedindhold

Anmeldelse af ikke genanvendeligt farligt affald

Ordningerne for ikke-genanvendeligt farligt affald gælder for virksomheder som frembringer farligt affald.

Vordingborg Kommune
Skift kommune

Start

Mere information

Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, som er omfattet af definitionen i

affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 21, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald.

Farligt affald omfatter bl.a.:

  • Organisk affald med halogener som f.eks. halogenerede opløsningsmidler, halogenholdige
  • Skæreolier
  • Andet organisk affald, som f.eks. opløsningsmidler, bremsevæske, toner, malingsrester
  • Kviksølvholdigt affald
  • Reaktive stoffer
  • Gift
  • Uorganisk farligt affald, som syrer og baser
  • Klinisk risikoaffald
  • Støvende asbest