Gå til hovedindhold

Send BBR-oplysninger om de enkelte bolig- og erhvervsenheder

Denne blanket indsendes sammen med ansøgning om byggetilladelse. Kun én bygning og ét vejnavn pr. skema.

Vordingborg Kommune
Skift kommune

Hav følgende parat

  • NemID / Digital signatur

Mere information

Når du klikker på knappen ”Start” sendes du videre til selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

Du kan nu starte et nyt projekt under menupunktet ”Start projekt”. Projektet startes ved at fremsøge den adresse, dit projekt knytter sig til.

Når adressen er fundet og ansøgningstype er valgt, får du besked om, hvilke informationer du skal udfylde, for at få oprettet en sag i din kommune.

Har du allerede oprettet et eller flere projekter, kan du finde disse under menupunktet ”Mine projekter”, hvor du også løbende kan følge udviklingen på dine igangværende projekter.

Byg og Miljø guider dig herefter igennem det videre sagsforløb, indtil dit projekt er færdigt.

Trin for trin

  1.  Log på med NemID
  2.  Klik på knappen ”Start” ovenfor, for at gå til Byg og Miljø
  3.  Klik på menupunktet ”Start projekt” i Byg og Miljø
  4.  Søg den adresse frem, som projektet knytter sig til
  5.  Klik på ”Start dit projekt her”
  6. Vælg ansøgningstype
  7. Følg derefter det guidede forløb i Byg og Miljø

Vordingborg Kommune

Telefon: 55 36 36 36

Har du spørgsmål omkring, hvordan du opretter din sag via Byg og Miljø, er du velkommen til at kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen i din kommune.