Gå til hovedindhold

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er en selvejende institution administreret af ATP. AES afgør, om en skade eller sygdom er en arbejdsskade efter de gældende regler. Når en skade eller sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade, afgør AES størrelsen på erstatningen.

AES udbetaler erstatninger for anerkendte erhvervssygdomme. Det er obligatorisk for alle private og offentlige arbejdsgivere i Danmark at indbetale bidrag til AES. Herudover opkræver AES arbejdsskadeafgift på vegne af SKAT.

I private erstatningssager hvor borgere fx er kommet til skade i fritiden, kan AES også blive bedt om give en vejledende udtalelse i sagen. Derudover behandler AES også en række mindre typer sager som fx sager om erstatning til besættelsestidens ofre.

AES blev etableret 1. juli 2016 og er en sammenlægning af det tidligere Arbejdsskadestyrelsen og dele af det tidligere Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.
 

Har du spørgsmål om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES):

Kontakt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

Læs mere om Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

Se myndighedens indberetninger

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Mest anvendte indberetninger

 • Anmeldelse af arbejdsulykke
  Indberetningen bruges til arbejdsgiverens lovpligtige anmeldelse af arbejdsulykker til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Arbejdstilsynet og arbejdsulykkesforsikring.
 • Indberet vikarer via web til AES
  Her kan du som vikarbureau indberette, hvor dine medarbejdere er sendt hen. Du skal huske at vælge den periode, du vil indberette for.

Alle indberetninger

 • Anmeldelse af arbejdsulykke
  Indberetningen bruges til arbejdsgiverens lovpligtige anmeldelse af arbejdsulykker til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Arbejdstilsynet og arbejdsulykkesforsikring.
 • Anmeldelse af erhvervssygdomme (ESS)
  Indberetningsordningen bruges til anmeldelse af erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
 • Frivillig sikret i AES via blanket
  Her kan du på en blanket tilmelde op til to frivilligt sikrede. Du kan være frivillig sikret som indehaver, medarbejdende ægtefælle, interessent og komplementar.
 • Frivillig sikret i AES via web
  Her kan du digitalt tilmelde op til to frivilligt sikrede. Du kan være frivillig sikret som indehaver, medarbejdende ægtefælle, interessent og komplementar.
 • Indberet vikarer via fil til AES
  Her kan du indberette til AES via fil. Filen skal overholde bestemte formater. Du kan tjekke indholdet, inden du sender filen.
 • Indberet vikarer via web til AES
  Her kan du som vikarbureau indberette, hvor dine medarbejdere er sendt hen. Du skal huske at vælge den periode, du vil indberette for.
 • Se AES-satser
  Her kan du se AES-satsen for hver enkelt branchekode. Du kan søge på branchekoden eller branche.