Gå til hovedindhold

Arbejdsmarkedets Feriefond

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution, der er oprettet i henhold til ferieloven. Fondens vedtægter bliver fastsat af Beskæftigelsesministeren, der ligeledes udpeger fondens bestyrelse.

Fondens midler består af renter og andet afkast af kapitalen samt beløb, der i medfør af ferieloven tilfalder fonden.

Fondens midler anvendes til ferieformål for lønmodtagere, fortrinsvis ferieophold for børn og familier, der midlertidigt ikke er i stand til at forsørge sig selv. Fonden kan desuden støtte kulturprojekter med en klar social vinkel.

Se myndighedens indberetninger

Arbejdsmarkedets Feriefond

Otto Mønsteds Gade 5
1571 København V

Alle indberetninger