Gå til hovedindhold

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet (AT) er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet og den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynets formål er at medvirke til at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser ved at føre tilsyn med virksomhederne, udarbejde regler om arbejdsmiljøforhold og udgive information om arbejdsmiljø.

Se myndighedens indberetninger

Arbejdstilsynet

Landskronagade 33
2100 København Ø

Telefon: 70 12 12 88

ma-to 8-15
fr 8-14

Alle indberetninger

 • Anmeld arbejde med genterapi
  Anmeld arbejde med avancerede terapier, som fx genterapi, celleterapi eller vævsteknikker. Arbejdstilsynet vender tilbage indenfor 45 dage.
 • Anmeldelse af genteknologiske forskningsprojekter
  Anvendes til anmeldelse af laboratoriearbejde, hvori der indgår genetisk modificerede mikroorganismer, genetisk modificerede dyr eller planter.
 • Anmeldelse af hejseredskaber og spil
  Anvendes til anmeldelse af fast opstillede hejseredskaber, taljer, hejseredskaber til brug på skiftende arbejdssteder samt hejseredskaber og spil.
 • Anmeldelse til Arbejdstilsynet af byggearbejde/anlægsarbejde
  Anvendes til anmeldelse af byggepladser, hvis arbejdets forventede varighed overstiger 30 dage og mindst 20 ansatte er beskæftiget samtidigt eller hvis den formodede arbejdsmængde overstiger 500 mandedage
 • Anmeldelse til Produktregistret
  Her kan du anmelde kemiske stoffer og materialer til Produktregistret hos Arbejdstilsynet. Virksomheder, der importerer eller producerer farlige kemiske produkter til erhvervsmæssig anvendelse, har pligt til at anmelde disse til Produktregistret.
 • Anmeldelse til klassifikation af genteknologiske laboratorier og laboratorieområder
  Anvendes til klassifikation af laboratorier og laboratorieområder, hvor der skal foregå arbejde med genetisk modificerede mikroorganismer, genetisk modificerede dyr eller planter samt i forbindelse med genterapi mv.
 • Meddelelse til Arbejdstilsynet om arbejde med Asbest
  Jf. At-vejledning C.2.2 af Juli 2005, afsn. 2.6.1 Anmeldelse til Arbejdstilsynet:Arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner mv. skal anmeldes ...
 • Report clinical research with gene therapy
  This application form is used for the reporting of clinical research with advanced therapies such as gene therapy, cell therapy or tissue engineering.
 • Tilbagemelding på afgørelser fra Arbejdstilsynet
  Fra 1. januar 2018 bliver det obligatorisk at melde tilbage digitalt via OnlineAt på afgørelser mv., som Arbejdstilsynet har sendt i det nye år. Det samme gælder hvis virksomheden ønsker at svare på en skriftlig høring eller søge om fristforlængelse.