Gå til hovedindhold

Anmeldelse af genteknologiske forskningsprojekter samt genteknologisk storskalaforsøg eller produktion

Anvendes til anmeldelse af laboratoriearbejde, hvori der indgår genetisk modificerede mikroorganismer, genetisk modificerede dyr eller planter.

Start

Mere information

Anvendes til anmeldelse af laboratoriearbejde, hvori der indgår genetisk modificerede mikroorganismer, genetisk modificerede dyr eller planter samt i forbindelse med genterapi mv.

OnlineAT

I kan på https://online.at.dk/ se jeres tidligere anmeldelser 5 år tilbage.

Trin for trin

  1. Del 1. Oplysning om projekt, storskalaforsøg eller produktion
  2. Risikovurdering
  3. Summarisk oversigt
  4. Oplysninger om laboratorietlaboratorier eller anlæg
  5. Involverede personer
  6. Genetisk modificerede organismer
  7. Arbejdsbeskrivelser, indeslutnings- og beskyttelsesforanstaltninger, i det omfang oplysningerne ikke allerede fremgår af laboratorieklassifikationen
  8. Del 2. Arbejdsbeskrivelser (Kun for anmeldelse af storskalaforsøg og produktion)
  9. Beskrivelse af de anvendte indeslutnings- og beskyttelsesforanstaltninger, i det omfang oplysningerne ikke allerede fremgår af ansøgning om klassifikation af anlægget
  10. Signer og indsend

Vejledning

Kontakt

Arbejdstilsynet

Telefon: 70121288