Gå til hovedindhold

Anmeldelse af hejseredskaber, spil og personløftere

Anvendes til anmeldelse af fast opstillede hejseredskaber, taljer, hejseredskaber til brug på skiftende arbejdssteder samt hejseredskaber og spil.

Start

Hav følgende parat

Anmeldelsen skal signeres med NemID nøglefil, nøglekort eller Digital Signatur.

Mere information

Anvendes til anmeldelse af fast opstillede hejseredskaber, taljer, hejseredskaber til brug på skiftende arbejdssteder samt hejseredskaber og spil, der er indrettet til personløft.

Anmeldepligt

Bekg. nr. 1101, 1992, § 15:

Følgende hejseredskaber og spil må ikke tages i brug som nye, inden de er anmeldt til Arbejdstilsynet:

 1. fast opstillede hejseredskaber med maksimal belastning på over 300 kg bortset fra elektrotaljer med maksimal arbejdsbelastning på 1000 kg og derunder,
 2. ethvert hejseredskab, der bruges på skiftende opstillingssteder, fx byggekraner, og
 3. ethvert hejseredskab og spil, der er indrettet til personløft.

§15. stk. 2: Der skal foretages en ny anmeldelse inden ibrugtagning efter

 1. ejerskifte
 2. væsentlig ombygning eller reparation, og
 3. ny opstilling, bortset fra ny opstilling for samme ejer af fritkørende hejseredskaber, fx mobilkraner og autokraner, flytbare hejseredskaber og spil, der bruges til personløft, samt elektrotaljer.

§15. stk. 3: Pligten til at anmelde påhviler den, der forestår opstilling af hejseredskabet eller spillet. Ved ejerskifte påhviler pligten dog ny ejer. Anmeldelsen foretages med en særlig blanket, der udleveres af Arbejdstilsynet. Anmeldelsen skal for nye hejseredskaber og spil, jfr. stk. 1, sendes til den tilsynskreds, hvor ejeren bor eller har forretningssted. Anmeldelsen efter stk.2 skal sendes til den lokale tilsynskreds for opstillingsstedet.

Trin for trin

 • Oplysninger om anmelder
 • Hvad anmeldelsen skal foretages for
 • Oplysninger om fabrikant
 • Oplysninger om ejer
 • Tekniske data om hejseredskab/spil/personløft

Arbejdstilsynet

Telefon: 70 12 12 88