Gå til hovedindhold

Meddelelse til Arbejdstilsynet om arbejde med Asbest

Jf. At-vejledning C.2.2 af Juli 2005, afsn. 2.6.1 Anmeldelse til Arbejdstilsynet:Arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner mv. skal anmeldes ...

Start

Hav følgende parat

Anmeldelsen skal signeres med NemID nøglefil, nøglekort eller Digital Signatur.

Mere information

Jf. At-vejledning C.2.2 af Juli 2005, afsn. 2.6.1 Anmeldelse til Arbejdstilsynet:Arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner mv. skal anmeldes til Arbejdstilsynet, inden arbejdet begyndes.Andet arbejde, som vurderes ikke kun at indebære kortvarige og lave udsættelser for asbest, skal ligeledes anmeldes til Arbejdstilsynet.Eksempler: Oprydning efter brand eller omfattende stormskader, hvor der er større mængder af knuste asbestholdige tag- og vægplader Nedtagning af større mængder af plane cementtagplader (skiferplader), der indeholder asbest.

Trin for trin

  • Oplysninger om virksomheden
  • Oplysninger om arbejdsstedets adresse og arbejdets forventede begyndelsestidspunkt og slutningstidspunkt
  • Beskrivelse af arbejdets omfang og anvendte arbejdsmetoder
  • Antal personer beskæftiget med arbejdet, herunder oplysning om uddannelse
  • Beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger, rengøringsarbejdet samt asbesttype

Arbejdstilsynet

Telefon: 70 12 12 88