Gå til hovedindhold

Refusion til rejseudgifter ved udstationering

Brug denne blanket, når I skal søge tilskud til elevens rejseudgifter.

Læs om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
Hent blanket

Hav følgende parat

  • Kvittering for rejseudgifter, hvor rejsedatoer fremgår.
  • Indkaldelse fra skolen, hvis rejseudgifter vedrører skoleophold.

Mere information

Det er kun rejseudgifter betalt af den danske arbejdsgiver, AUB giver tilskud til. Hvis jeres elev har lagt ud for udgifterne, skal I også sende dokumentation for, at beløbet er betalt til eleven.

AUB dækker højst et beløb, der svarer til udgifterne til billigste befordring med offentlige befordringsmidler.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være modtaget hos AUB senest fire måneder efter udstationeringens slutdato.

Trin for trin

  1. Hent blanket.
  2. Udfyld blanket.
  3. Vedlæg bilag.
  4. Indsend blanket og bilag.

Relateret ansøgning

Oprettelse af elev ved udstationering

Søg tilskud til lønforskel

Søg tilskud til flytteudgifter

Ring til AUB på tlf. 70 11 30 70

Åbningstider:

  • Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00
  • Fredag kl. 8.00 - 15.30

Skriv til AUB