Gå til hovedindhold

Indberet sundhedspersoner tilknyttet lægemiddel- og medicovirksomheder samt specialforretninger med medicinsk udstyr

Lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr skal en gang om året indberette til Lægemiddelstyrelsen, hvilke sundhedspersoner virksomheden har haft tilknyttet.

Start

Mere information

Vejledning og blanket ligger på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, hvor log in foregår med NemID medarbejdersignatur.

En indberetning skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn og CVR-nummer, de tilknyttede sundhedspersoners fulde navn, primære arbejdsplads, privatadresse og CPR-nummer samt tidsperiode for tilknytningen.

Samtidig med indberetningen til Lægemiddelstyrelsen skal virksomheden informere de berørte apotekere, læger, sygeplejersker og tandlæger om indholdet af indberetningen (hvilke oplysninger, der er indberettet til Lægemiddelstyrelsen om personen).

Under fanebladet Persondata fremgår oplysninger om Lægemiddelstyrelsens behandling af personoplysninger mv., som de indberettede personer kan få udleveret ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Kontakt Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsens webredaktør

Telefon: 44889595