Gå til hovedindhold

Skema til underretning om påbegyndelse eller ophør af markedsføring af lægemidler (sunset clause)

Ifølge lægemiddellovens § 22, stk. 1, skal indehaveren af en markedsføringstilladelse til et lægemiddel underrette Sundhedsstyrelsen om, hvornår markedsføring af lægemidlet påbegyndes, og hvornår markedsføringen midlertidigt eller permanent ophører.

Start

Mere information

Skema til underretning om påbegyndelse eller ophør af markedsføring af lægemidler (sunset clause)

Vejledning om "sunset clause" – underretning om påbegyndelse eller ophør af markedsføring af et lægemiddel

Sundhedsstyrelsens webredaktør

Telefon: 7222 7400