Gå til hovedindhold

Datatilsynet

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der administrerer og fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Datatilsynet rådgiver og vejleder, behandler klager, udtaler sig om lovforslag og gennemfører tilsyn hos myndigheder og virksomheder og deltager i internationalt samarbejde på databeskyttelsesområdet.

Efter databeskyttelsesloven skal private virksomheder i en række tilfælde anmelde deres behandling af personoplysninger til Datatilsynet, når behandlingen foretages:

 • med henblik på at advare andre mod forretningsforbindelser med eller ansættelsesforhold til en registreret (advarselsregister)
 • med henblik på erhvervsmæssig videregivelse af oplysninger til bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed (kreditoplysningsbureau), eller
 • udelukkende med henblik på at føre retsinformationssystemer.

Det er udelukkende ved disse behandlinger, Datatilsynets tilladelse skal indhentes. Blanketter der kan anvendes i forbindelse med ansøgning om tilsynets tilladelse findes på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/blanketter/

Herudover skal Datatilsynets tilladelse indhentes for visse særlige behandlinger af personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, som er nødvendige af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 4. Der vil være tale om behandlinger, som hidtil har været omfattet af persondatalovens § 7, stk. 7. Endelig skal Datatilsynets tilladelse indhentes i forbindelse med videregivelse af personoplysninger omfattet af databeskyttelseslovens § 10, stk. 3. Anmodning om Datatilsynets tilladelse kan på nuværende tidspunkt ligeledes ske ved at sende en mail til Datatilsynets email: dt@datatilsynet.dk.

Se myndighedens indberetninger

Datatilsynet

Borgergade 28 , 5
1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

Mandag
tirsdag
onsdag
fredag 9-12 og 13-15. Onsdag er telefonerne lukket.

Alle indberetninger

 • Advarselsregister
  Der skal ske en anmeldelse til Datatilsynet i tilfælde, hvor den dataansvarlige ønsker at advare andre mod forretningsforbindelser med eller ansættelsesforhold til en registreret.
 • Kreditoplysning
  Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med behandling og videregivelse af oplysninger om økonomisk soliditet og kreditværdighed (kreditoplysningsbureau).
 • Redaktionel Informationsdatabase
  Anmeldelsen foretages, når persondata ønskes anvendt i forbindelse med massemediers informationsdatabaser. Blanketten indgår ikke i det elektroniske anmeldelsessystem.
 • Spærreliste
  Anmeldelse foretages, når en privat dataansvarlig ønsker at føre en spærreliste i tilknytning til et betalingsmiddel som f.eks. hævekort eller kreditkort og betalingskortet er omfattet af lov om vis...