Gå til hovedindhold

Datatilsynet

Datatilsynet er den statslige myndighed, som administrerer persondataloven og fører tilsyn med behandlinger af personoplysninger hos offentlige myndigheder og private virksomheder mv.Datatilsynet yder bl.a. rådgivning og vejledning om persondataloven, behandler klager, udtaler sig om lovforslag, foretager inspektioner hos både offentlige myndigheder og private virksomheder mv. og deltager i internationalt samarbejde på databeskyttelsesområdet.Datatilsynets vision er, at myndigheder og private kender og overholder reglerne for behandling af personoplysninger, og at borgerne kender og kan bruge deres rettigheder. Tilsynet gør dette muligt og lettere gennem synlighed, information, dialog og kontrol.Private virksomheder m.v. skal i en række tilfælde anmelde deres behandling af personoplysninger til Datatilsynet, hvis der behandles følsomme oplysninger om f.eks. ansatte eller kunder. Datatilsynet fører en fortegnelse over anmeldte behandlinger. Fortegnelsen findes på tilsynets hjemmeside. Fortegnelsen indeholder alle de anmeldelser, som Datatilsynet har godkendt, og som vedrører behandlinger, der er i gang. Behandlinger, der endnu ikke er påbegyndt, og afsluttede behandlinger vil normalt ikke fremgå af fortegnelsen.http://www.datatilsynet.dk/fortegnelse/index.html

Se myndighedens indberetninger

Datatilsynet

Borgergade 28 , 5
1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

Mandag og tirsdag 9-12 og fra 13-15. Torsdag og fredag 9-12 og fra 13-15. Onsdag er telefonerne lukket.

Mest anvendte indberetninger

 • Privat virksomhed
  Private virksomheder m.v. skal i en række tilfælde anmelde deres behandling af personoplysninger til Datatilsynet, hvis der behandles følsomme oplysninger om f.eks. ansatte eller kunder.

Alle indberetninger

 • Advarselsregister
  Der skal ske en anmeldelse til Datatilsynet i tilfælde, hvor den dataansvarlige ønsker at advare andre mod forretningsforbindelser med eller ansættelsesforhold til en registreret. Hvis du ønsker at ...
 • Edb-servicebureau
  Databehandlere, der er etableret i Danmark, og som udøver edb-ervicevirksomhed, skal anmeldes til Datatilsynet.
 • Kreditoplysning
  Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med behandling og videregivelse af oplysninger om økonomisk soliditet og kreditværdighed (kreditoplysningsbureau).
 • Offentlig forvaltning
  Anvendes, når offentlige myndigheder foretager anmeldelsespligtige behandlinger af personoplysninger.
 • Privat forskning
  Private forsknings- og statistikprojekter, hvori der indgår følsomme oplysninger om registrerede personer, skal anmeldes til Datatilsynet og have Datatilsynets tilladelse. For disse projekter fastsæ...
 • Privat virksomhed
  Private virksomheder m.v. skal i en række tilfælde anmelde deres behandling af personoplysninger til Datatilsynet, hvis der behandles følsomme oplysninger om f.eks. ansatte eller kunder.
 • Redaktionel Informationsdatabase
  Anmeldelsen foretages, når persondata ønskes anvendt i forbindelse med massemediers informationsdatabaser. Blanketten indgår ikke i det elektroniske anmeldelsessystem.
 • Spærreliste
  Anmeldelse foretages, når en privat dataansvarlig ønsker at føre en spærreliste i tilknytning til et betalingsmiddel som f.eks. hævekort eller kreditkort og betalingskortet er omfattet af lov om vis...
 • Stillingsbesættende virksomhed
  En stillingsbesættende virksomhed skal foretage anmeldelse til Datatilsynet og indhente tilladelse, forinden behandling af personoplysninger omfattet af anmeldelsespligten påbegyndes. En stillingsb...