Gå til hovedindhold

Ansøgning om nettoafregning for elproduktionsanlæg

Ansøg om tilsagn eller afgørelse om nettoafregning for fx solcelleanlæg, husstandsvindmølle el.lign. ved Energistyrelsen. Både virksomheder og privatpersoner kan ansøge. Privatpersoner skal søge gennem Borger.dk.

Start

Hav følgende parat

 • Medarbejder-NemID
 • Evt. fuldmagt hvis en anden person eller virksomhed skal varetage ansøgningsprocessen
 • Hvis anlægget skal opsættes på udlejet ejendom, skal du oplyse CPR-nummer på lejer.

Ved ansøgning om afgørelse:

 • TilsagnID’et. Det står i tilsagnsbrevet.
 • Anlæggets GSRN-nummer. Det kan du få oplyst hos din elleverandør.
 • Nettilslutningsdato

Mere information

Brug denne formular for at ansøge om nettoafregning ved Energistyrelsen.

Tilsagn til nettoafregning:

Du søger om tilsagn om muligheden for nettoafregning ved Energistyrelsen. Du skal have et tilsagn om nettoafregning fra Energistyrelsen, inden du må påbegynde projektet med dit solcelleanlæg. Bemærk at anlægget ikke må tilsluttes, før netvirksomheden har anvist din elinstallatørs tilmelding. Du ansøger ved at indsende formularen.

Energistyrelsen gør opmærksom på, at der kun gives et tilsagn pr. elproduktionsanlæg, og at det ikke kan opdeles i flere tilsagn.

Eksempel:
100 kW solcelleanlæg ønskes tilsluttet til 4 forbrugsinstallationer. I så fald skal der indsendes 4 anmodninger om tilsagn om nettoafregning med de respektive effekter (eksempelvis 25 kW for hvert anlæg).


Afgørelse om nettoafregning:

Du skal efter etableringen søge om endelig afgørelse. Dette skal gøres når anlægget er oprettet hos netvirksomheden og nettilsluttet. Fra nettilslutningstidspunktet har du 30 dage til at søge om afgørelse jf. §9 stk. 2 nr. 4 i BEK 999 af 29. juni 2016 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1749 af 26. december 2017. Din elleverandør kan fortælle dig, hvornår det sker.

Trin for trin

 1. Klik på [Start] og log ind med NemID, medarbejdersignatur eller privat NemID
 2. Udfyld blanketten
 3. Tjek dine svar
 4. Send ansøgning
 5. Download eventuelt kopi af din ansøgning og kvittering

Vejledning til nettoafregning

Nettoafregningsbekendtgørelsen

Energistyrelsen, Esbjerg

Center for VE-administration

Telefon: 33926700

Ved e-mail skrives "ATT: Center for VE-administration" i emnefeltet.