Gå til hovedindhold

Ansøgning om tilladelse til frekvensanvendelse, tilmelde til amatørprøver og ansøge om amatørkaldesignal

Du har her mulighed for at ansøge om tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser. Du kan tilmelde til radioamatørprøver og ansøge om at få udstedt et radioamatørkaldesignal.

Start

Hav følgende parat

Ansøgning om en frekvenstilladelse indeholder oplysninger om brugeren og oplysninger om den påtænkte frekvensanvendelse herunder tekniske oplysninger. Der findes hjælpetekster til de enkelte felter i ansøgningsflowet. Derfor skal du have følgende parat:

 • virksomhedens CVR-nummer eller ansøgers CPR-nummer (hvis privatperson eller forening uden CVR-nummer)
 • adresse samt længde- og breddegrad for senderpositionen
 • oplysning om antennehøjden i meter
 • oplysning om sendepositionens højde over vandoverfladen (kaldet kote højde)
 • oplysning om det ønskede frekvensområde eller den konkrete frekvens
 • oplysninger om fakturaadresse vedrørende frekvensafgiften

Mere information

Du kan her ansøge om tilladelse til at anvende en frekvens til alle former for trådløs kommunikation eller trådløs overførelse af data. Ansøgninger om frekvenstilladelse vil blive behandlet efter "først-til-mølle" princippet.

Sagsbehandlingstiden for en ansøgning om frekvenstilladelser er normalt 15 arbejdsdage. Skal frekvensanvendelsen koordineres med vores nabolande skal der påregnes en længere sagsbehandlingstid på op til 4 uger.

Har du bestået en radioamatørprøve kan du her ansøge om et kaldesignal. Ansøgningen er en straksafgørelse, hvilket betyder, at når du har afsluttet ansøgning om et radioamatørkaldesignale må du straks herefter anvende kaldesignalet. Du vil efterfølgende modtaget et certifikat (kort) fra Energistyrelsen, hvor din amatørkategori og kaldesignalet fremgår.

Trin for trin

Følgende trin for ansøgning om frekvenstilladelse:

 1. Indtast oplysning af ansøger (tilladelsesindehaver)
 2. Indtast oplsyninger om senderpositionen
 3. Indtast oplysninger om frekvensønske
 4. Indtast betaleroplysninger
 5. Afslut og Indsend

Lars Poulsen

Telefon: 3392 7500

Henrik Rosenkrantz

Telefon: 3392 7500