Gå til hovedindhold

Afgift af kvælstof indeholdt i gødninger mm. - 24.037

Anvendes i forbindelse med registrering efter Kvælstofafgiftsloven af virksomheder, der fremstiller eller sælger kvælstof indeholdt i gødninger mv.

Start

Hav følgende parat

  • Du skal have NemID medarbejder-signatur: Bestil NemID
  • Du skal have et CVR-nummer / SE-nummer for at kunne foretage indberetningen.

Mere information

Der skal betales afgift af kvælstofindholdet i følgende kemiske, mineralske og organiske gødninger:

  • Ammoniak, vandfri eller i vandig opløsning.
  • Kaliumnitrat og calciumnitrat, herunder også andre nitriter og nitrater, der ikke er omfattet af afgiftspligten.
  • Ammoniumclorid, herunder også andre chlorider, oxychlorider og hydrooxychlorider; bromider og oxybromider; jodider og oxyjodider, der ikke er omfattet af afgiftspligten.
  • Nitrogenholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske.
  • Organiske gødninger, der er granulerede, pulveriserede eller på anden måde forarbejdet, og som er bestemt til salg i pakninger på 50 kg eller derunder.

Bemærk, at ovenstående beskrivelse ikke er udtømmende. Læs mere under fanebladet Vejledninger.

Ændringer i de registrerede oplysninger

Sker der ændringer i de oplysninger, du har afgivet, fx. ophør af oplysningspligt, skal du oplyse dette til Erhvervsstyrelsen inden 8 dage.

Trin for trin

  1. Klik [Start]
  2. Udfyld felterne og klik [Næste] for at fortsætte
  3. Klik [Opsummering] og derefter [Send] for at indsende anmeldelsen

Spørgsmål til udfyldelse af anmeldelsen

Erhvervsstyrelsens Kundecenter

Telefon: 72 20 00 30

Vi har åbent:
mandag til torsdag 8:30-16:00,
fredag 9:00-15:00.

Hav dit CVR-nummer klar. Så kan vi lettere hjælpe dig, når du ringer.

Skriv til Erhvervsstyrelsens Kundecenter.

Spørgsmål til regler

Spørgsmål til regler om punktafgiften, løbende indberetning, afgiftssatser og omfang mv. skal rettes til Skattestyrelsens punktafgiftscenter.
Telefon: 72 22 28 10