Gå til hovedindhold

Anpartskontrolordningen - 03.004

Anvendes af virksomheder ved tilmelding til anpartskontrolordningen. Tilmelding skal ske inden 8 dage efter oplysningspligten indtræder.

Start

Hav følgende parat

  • Du skal have NemID medarbejder-signatur: Bestil NemID
  • Du skal have et CVR-nummer / SE-nummer for at kunne foretage indberetningen.

Mere information

De virksomheder, som er omfattet, er typisk interessentskaber og kommanditselskaber m.v. inden for driftsmiddel- og skibsvirksomhed og virksomhed med fast ejendom.

Kredsen af oplysningspligtige omfatter virksomheder med ejere, hvis indkomst og formue fra virksomheden opgøres fælles efter ligningslovens § 29 (flere end 10 ejere, hvoraf nogle ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang).

Frister

  • Tilmelding skal ske inden 8 dage efter oplysningspligten indtræder
  • Ved manglende tilmelding kan der idømmes dagbøder
  • Efterfølgende indberetning skal ske til SKAT inden 15. april i året efter det kalenderår, som oplysningerne vedrører.

Ændringer i de registrerede oplysninger

Sker der ændringer i de oplysninger, du har afgivet, fx. ophør af oplysningspligt, skal du oplyse dette til Erhvervsstyrelsen inden 8 dage.

Trin for trin

  1. Klik [Start]
  2. Udfyld felterne og klik [Næste] for at fortsætte
  3. Klik [Opsummering] og derefter [Send] for at indsende anmeldelsen
  4. Når registreringen er færdigbehandlet, sender SKAT et nyt registreringsbevis til virksomhedens digitale postkasse.

Tvivl om oplysningspligt

Hvis du er i tvivl, om virksomheden er oplysningspligtig, skal du stadig tilmelde virksomheden. I tvivlstilfælde skal du vedhæfte en redegørelse for virksomhedens art og formål samt oplysning om antal ejere og omfanget af ejernes deltagelse i driften. Erhvervsstyrelsen/SKAT vil herefter tage stilling til spørgsmålet om oplysningspligt.

Bemærk, at ovenstående beskrivelse ikke er udtømmende. Læs mere under fanebladet Vejledninger.

Spørgsmål til udfyldelse af anmeldelsen

Erhvervsstyrelsens Kundecenter

Telefon: 72 20 00 30

Vi har åbent:
mandag til torsdag 8:30-16:00,
fredag 9:00-15:00.

Hav dit CVR-nummer klar. Så kan vi lettere hjælpe dig, når du ringer.

Skriv til Erhvervsstyrelsens Kundecenter.

Spørgsmål til regler

Spørgsmål til regler om punktafgiften, løbende indberetning, afgiftssatser og omfang mv. skal rettes til SKATs punktafgiftscenter.
Telefon: 72 22 28 10