Gå til hovedindhold

Ansøgning om mæglervirksomhed mellem to tredjelande af dual-use produkter

Der kræves tilladelse til mæglervirksomhed i forbindelse med dual-use produkter.

Mere information

Der kræves tilladelse til mæglervirksomhed i forbindelse med dual-use produkter, når produkterne er opført på kontrollisten (bilag I til EU-forordning 428/2009 med senere ændringer), og når mægleren er blevet gjort bekendt med eller har kendskab til, at produkterne er eller kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med masseødelæggelsesvåben.

Erhvervsstyrelsen

Telefon: 35 29 15 00