Gå til hovedindhold

Betalingserklæring for a.m.b.a., f.m.b.a. og s.m.b.a i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (§ 20)

Anvendes ved erklæringer om at virksomhedsdeltagere har betalt al gæld, forfalden som uforfalden og at selskabet er opløst.

Start

Hav følgende parat

  • Erklæring fra Skattestyrelsen om, at der ikke foreligger eksisterende skatte- og afgiftskrav vedrørende virksomheden (se nederst på siden under Opløs dit selskab)
  • Samtlige kapitalejeres navne og adresser

Inden du lukker en virksomhed, bør du:

Mere information

Anvendes ved erklæringer om at undertegnede virksomhedsdeltager(e) har betalt al gæld, forfalden som uforfalden og at selskabet er opløst. Erklæringen skal underskrives af samtlige virksomhedsdeltagere.

Trin for trin

  1. Klik [Start]
  2. Udfyld og udskriv blanketten
  3. Få erklæring underskrevet af samtlige kapitalejere
  4. Gå til Luk virksomhed og start indberetning
  5. Her skal du vedhæfte den indscannede betalingserklæring og erklæringen fra Skattestyrelsen

Relaterede indberetninger

Sker der ændringer i de oplysninger, du har afgivet, fx. ophør af oplysningspligt, skal du oplyse dette til Erhvervsstyrelsen inden 8 dage.

Kontakt Kundecenteret

Erhvervsstyrelsens Kundecenter

Telefon: 72 20 00 30

Vi har åbent:
mandag til torsdag 8:30-16:00,
fredag til 9:00-15:00.

Hav dit CVR-nummer klar. Så kan vi lettere hjælpe dig, når du ringer.

Skriv til Erhvervsstyrelsens Kundecenter.