Gå til hovedindhold

CO2-kvoteregisteret - Åben Compliance konto

Hvis din virksomhed bliver omfattet af CO2-kvoteordningen, skal der anmodes om åbning af en ny Driftslederbeholdningskonto eller en Luftfartøjsoperatørbeholdningskonto i EU’s CO2-kvoteregister.

Start

Hav følgende parat

For at udfylde denne blanket kræver det et dansk CPR nummer samt Nem-id for alle de tegningsberettigede samt alle de udpegede kontorepræsentanter. Haves ovenstående ikke kontakt CO2-kvoteregisteret: co2register@erst.dk

 • Privat NemID for alle underskrivere
 • CPR nummer alle underskrivere
 • En verificeret kopi af pas for minimum 2 udpegede kontorepræsentanter, hvis CO2-kvoteregisteret ikke allerede har modtaget og godkendt et pas/ legitimationskort. Se under Vejledning hvad en verificeret kopi af pas er.
 • Kopi af prokura, hvis der er udstedt en, samt mailadresser og cpr-numre på de personer der skal underskrive ifølge prokuraen.
 • Dokument med tegningsregel, hvis din virksomheds tegningsregel ikke står i CVR. I dette tilfælde skal du have en liste over bestyrelse, samt e-mailadresser og cpr-numre på de personer der skal underskrive ifølge tegningsreglen.

Mere information

Åbning af Driftslederbeholdningskonti samt Luftfartøjsoperatørbeholdningskonti kan kun ske efter henvendelse fra Energistyrelsen efter udstedelse af enten udledningsplan eller overvågningsplan.

Der udfyldes én blanket ved anmodning om åbning af én konto.

Der skal udpeges minimum to Bemyndigede Repræsentanter ved anmodning om åbning af en konto.

Trin for trin

 1. Klik [Start] og log ind
 2. Udfyld blanketten
 3. Underskriv blanketten med Privat Nem-id
 • Vi modtager din anmeldelse efter, at både de udpegede kontorepræsentanter og de tegningsberettigede har signeret.
 • De udpegede kontorepræsentanter skal godkende rekvisition af straffeattest i deres personlige e-Boks, når der kommer besked fra Rigspolitiet.
 • De udpegede kontorepræsentanter modtager en mail med vejledning til at oprette sig som bruger i CO2-kvoteregisteret.
 • Når vi har godkendt dokumentationen og de udpegede kontorepræsentanter er oprettet som brugere i CO2-kvoteregisteret, åbner vi kontoen og sender en mail til alle kontorepræsentanter samt virksomhedens digitale postkasse om, at åbningen af kontoen er gennemført.

Kontakt os

CO2-kvoteregisteret

Telefon: 72 20 00 38

I normal arbejdstid:
Mandag - torsdag kl. 8.30-16.0
Fredag kl. 9.00-15.00

E-mail: co2register@erst.dk

Læs om Nødtelefon - må kun benyttes i yderst kritiske tilfælde.