Gå til hovedindhold

CO2-kvoteregisteret - Myndighedsanmeldelse for udledningstilladelser

Anmeldelse til CO2-kvoteregisteret om åbning af en ny Driftslederbeholdningskonto eller en Luftfartøjsoperatørbeholdningskonto i EU’s CO2-kvoteregister.

Start

Hav følgende parat

  • NemID medarbejdersignatur
  • Udledningstilladelse

Mere information

Der udfyldes én blanket for hver ny udledningstilladelse.

Trin for trin

  1. Klik [Start] og log ind
  2. Udfyld blanketten
  3. Indsend blanketten

Vi modtager din anmeldelse straks efter blanketten er indsendt.

Når kontoen er blevet åbnet, sender vi en e-mail til myndigheden.

 

 

Kontakt os

CO2-kvoteregisteret

Telefon: 72 20 00 38

I normal arbejdstid:
Mandag - torsdag kl. 8.30-16.0
Fredag kl. 9.00-15.00

E-mail: co2register@erst.dk

Læs om Nødtelefon - må kun benyttes i yderst kritiske tilfælde.