Gå til hovedindhold

CO2-kvoteregisteret - Overdrag compliance konto

Denne blanket er en anmodning om overdragelse af en Driftslederbeholdningskonto eller en Luftfartøjsoperatørbeholdningskonto i EU’s CO2-kvoteregister.

Start

Hav følgende parat

For at udfylde denne blanket kræver det et dansk CPR nummer samt Nem-id . Haves ovenstående ikke kontakt CO2-kvoteregisteret: co2register@erst.dk

 • Privat NemID for alle underskrivere
 • CPR nummer alle underskrivere
 • En verificeret kopi af pas for minimum 2 udpegede kontorepræsentanter, hvis CO2-kvoteregisteret ikke allerede har modtaget og godkendt et pas/ legitimationskort. Se under Vejledning hvad en verificeret kopi af pas er.
 • Kopi af prokura, hvis der er udstedt en, samt mailadresser og cpr-numre på de personer der skal underskrive ifølge prokuraen.
 • Dokument med tegningsregel, hvis din virksomheds tegningsregel ikke står i CVR. I dette tilfælde skal du have en liste over bestyrelse, samt e-mailadresser og cpr-numre på de personer der skal underskrive ifølge tegningsreglen.

Mere information

Overdragelse af en Driftslederbeholdningskonti samt Luftfartøjsoperatørbeholdningskonti kan kun ske efter henvendelse fra Energistyrelsen efter udstedelse af afgørelse om overdragelse af konto.

Der udfyldes én blanket ved anmodning om overdragelse af én konto.

Der skal udpeges minimum to Bemyndigede Repræsentanter ved anmodning om overdragelse af en konto.

Trin for trin

 1. Klik [Start] og log ind
 2. Udfyld blanketten
 3. Underskriv blanketten med Privat Nem-id
 • Vi modtager din anmeldelse efter, at både de udpegede kontorepræsentanter og de tegningsberettigede har signeret.
 • De udpegede kontorepræsentanter skal godkende rekvisition af straffeattest i deres personlige e-Boks, når der kommer besked fra Rigspolitiet.
 • De udpegede kontorepræsentanter modtager en mail med vejledning til at oprette sig som bruger i CO2-kvoteregisteret.
 • Når vi har godkendt dokumentationen og de udpegede kontorepræsentanter er oprettet som brugere i CO2-kvoteregisteret, overdrager vi kontoen og sender en mail til alle kontorepræsentanter samt virksomhedens digitale postkasse om, at overdragelsen af kontoen er gennemført.

Kontakt os

CO2-kvoteregisteret

Telefon: 72 20 00 38

I normal arbejdstid:
Mandag - torsdag kl. 8.30-16.0
Fredag kl. 9.00-15.00

E-mail: co2register@erst.dk

Læs om Nødtelefon - må kun benyttes i yderst kritiske tilfælde.